Adatvédelem:

 

 Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. A megadott adatokkal kapcsolatban 2001. évi CVIII törvény idevonatkozó részei a mérvadók. Tiszteletben tartva az adatok biztonságát és sérthetetlenségét, az egész folyamaton keresztül. Ezen kívül a biztonságos adatkezelés  érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján történik. 
A regisztrációhoz szükséges - megadandó adatok: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó.
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált felhasználó esetén a megrendelésekhez az alábbi adatok tárolódnak.
- eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
- kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé

termékeket)
- regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok: név, e-mail cím.
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A kiküldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatok harmadik fél részére  nem adhatók ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Látogatóként történő vásárlás esetén a név, cím (ha ettől eltérő, akkor a szállítási címet), telefonszám és emailcímet kell megadni. Mindezt azért, hogy lehetőség legyen a vásárlási szándék valódiságának ellenőrzésére. Ezeket az adatokat nem őrizzük és nem használjuk további ajánlattételre.

Megrendeléstől, vásárlástól való elállás lehetősége.

 

Mivel az oldal lehetőséget kínál a szerző által névre szóló dedikálásokkal ellátott könyveket rendelni, a könyvek visszavétele csak abban az esetben lehetséges, ha a vásárló olyan könyvet kért, amit nem személyre szólóan dedikált a szerző.

Az ilyen könyvek esetében az elálló fél (a vásárló) köteles gondoskodni a könyv visszajuttatásáról, melynek ellenértékét az általa megadott tetszőleges számlaszámra utaljuk 3 munkanapon belül.

 

Abban az esetben, ha legnagyobb gondosság ellenére valamelyik könyv a tényleges áránál alacsonyabb összegbe pl:1Ft vagy 0Ft-ba kerülne, akkor a tévedés lehetőségével élve az oldal nem teljesíti a nyilvánvalóan áron alul megkötni kívánt üzletet. Ez esetben nem jön létre vásárlás addig, amíg a hiba kijavítását követően nem fizeti meg a vásárolni szándékozó a tényleges vételárat.

Jogorvoslat

Panasszal élhet ügyfelünk, melyet írásban az alábbi címre küldött levélben vagy e-mailben lehet tenni: 
Levélben: 4446 Bashalom Kossuth tér 16.
E-mailben:  judit.szent@gmail.com
A panaszok elintézéséhez szükséges a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adat közlése, beleértve a megrendelés visszaigazolt sorszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal

érintett teljesítést. 
Az írásban érkező panaszokat a lehető leghamarabb megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Válaszunkat megindokoljuk.
Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat panaszával.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Nyíregyházi Törvényszék vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

A regisztrációnál rögzítésre kerülő kötelező adatok (név, e-mail cím) célja az internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl. kívánságlista létrehozása, Törzsvásárlói programban való részvétel) nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Érintett: mindazon Felhasználó, aki a Webáruházban regisztrál.

Adatkezelés célja: a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.

Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának biztosítása és rendelés egyszerűsítése.

Kezelt adatok köre:    név és e-mail cím, jelszó kötelező. Opcionálisan megadható adat: névnap, születésnap, nem. Ha a Felhasználó a regisztrációt követően terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulását követően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó leiratkozik, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.